TERMÍNY A VLOŽNÉ

Termíny

Abstrakty 28.9.2015
Články (plné texty) 28.9.2015
Platba, rezervace ubytování 15.9.2015
Nahrání prezentace 13.10.2015

Vložné

Autoři přednášek a posterů 6.490,-Kč
Ostatní účastníci a spoluautoři 7.490,-Kč
Doktorand/student denního studia s přednáškou/posterem 4.000,-Kč
Doktorand/student denního studia bez přednášky/posteru 4.400,-Kč
Zveřejnění článku na CD*

* bez účasti na konferenci a bez zaslání článku do Thomson Reuters / Elsevier

3.400,-Kč

 

Cena zahrnuje DPH, organizační náklady, tištěný Sborník abstraktů včetně CD, stravování, občerstvení - coffee break, společenský večer. Vložné můžete zaplatit kartou prostřednictvím konferenčního systému nebo převodem. Daňový doklad o přijaté platbě bude zaslán emailem po obdržení platby. Konečná faktura bude zaslána po ukončení konference na fakturační e-mail zadaný v konferenčním systému. Při odhlášení z konference se vložné nevrací, autorovi bude zaslán Sborník abstraktů.

 

Data

Zahájení konference 14.10.2015, 10:00
Společenský večer - restaurace Moravská Chalupa 14.10.2015, 20:00
Posterová sekce 15.10.2015, 17:00
Večeře 15.10.2015, 20:00

Bankovní spojení

TANGER, spol. s r.o.
Keltičkova 62,
Česká Republika
710 00 Ostrava
IČO: 13643495
DIČ: CZ13643495
 
Československá obchodní banka a.s.,
Hollarova 5, 702 00 Ostrava
č.ú - CZK: 9595143/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0000 0959 5143
   
č.ú - EUR: 245367919/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 4536 7919
VS: číslo pokynu k platbě
Do poznámky prosím uveďte, za koho platíte (např. své jméno)