SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POSTER/CENA DR. TASILO PRNKY AUTORA DO 33 LET

Soutěž o nejlepší poster

Zúčastněte se soutěže o nejlepší poster.
První tři vítězové obdrží hodnotné ceny, dále bude předáno pět čestných uznání.
Podmínkou účasti v soutěži je osobní prezentace posteru v době konání posterové sekce.
Vyhlášení ceny o nejlepší poster se uskuteční po skončení posterové sekce 15.10.2015 od 19:30.

 

Vítězové posterové sekce konference NANOCON 2014:
1. místo - KROMKA Alexander - Institute of Physics of the ASCR, v.v.i., Prague, Czech Republic, EU
2. místo - YALCINKAYA Fatma - Technical University of Liberec, Liberec, Czech Republic, EU
3. místo - ŠKANTÁROVÁ Lenka - University of P.J. Safarik, Kosice, Slovakia, EU

Čestná uznání:
KO Yee Song - Empa - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Dübendorf, Switzerland
ZOBAČ Ondřej - Masaryk University, Brno, Czech Republic, EU
VYKOUKAL Vít - Masaryk University, Brno, Czech Republic, EU
JANPETCH Nattakammala - Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
ABKHALIMOV Evgeny - A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry of RAS, Moscow, Russian Federation

 

Cena Dr. Tasilo Prnky autora do 33 let

Soutěže Dr. Tasilo Prnky se mohou zúčastnit autoři přednášek do 33 let.
Vítěz obdrží hodnotnou cenu, dále bude předáno jedno čestné uznání.
Podmínkou účasti v soutěži je osobní prezentace přednášky na konferenci.
Vyhlášení ceny se uskuteční 16.10.2015 ve 13:00.
 

Vítězka ceny Dr. Tasila Prnky konference NANOCON 2014:
STEPONKIENE Simona - National Cancer Institute, Vilnius University, Vilnius, Lithuania, EU

Čestné uznání:
BÁBELOVÁ Andrea - Cancer Research Institute SAS, Bratislava, Slovakia, EU