SBORNÍK KONFERENCE NANOCON 2015

 

Sborník konference NANOCON 2015 byl zaslán k indexaci do databáze společnosti ISI Web of Knowledge (Thomson Reuters) a do databáze Scopus (Elsevier)

 

Obsah je k dispozici zde.